У вас есть свой вопрос?
Задайте любой вопрос и наши эксперты ответят вам в кротчайшие сроки!
2 865 довольных клиентов
Столько человек уже получили консультацию и помощь
26 профессиональных специалистов
Работают в штате нашей редакции и отвечают на вопросы посетителей

Профессия психолог

Профессия психолог
Autor artykułu
Александр Юрьевич
Время на чтение: 6 min.

Psycholog – to specjalista, który prowadzi badania i korekty stanu psychicznego człowieka. On udziela pomocy w różnych dziedzinach życia człowieka: osobistych problemach, problemy adaptacji i kontaktu z innymi, problemy we wzajemnych relacjach.

Głównym celem pracy psychologa, terapeuty – to poprawić emocjonalne samopoczucie pacjenta.

Historia zawodu psychologa

Psychologia jako nauka istnieje już od tysięcy lat, i jest uważany za dość starożytnej. Ale wielu psychologów pewni, że prawdziwy szczyt rozwoju tej nauki wydarzy się w przyszłości.

Swoją historią ten zawód odchodzi w czasach starożytności. Jeszcze wtedy niektórzy mędrcy zaczęli opisywać duszę i umysł człowieka jako system, nawet nie wiedząc, co stało się początkiem psychologii.

Minęło dużo czasu, do tego jak psychologia była nauką. W 1590 roku Гоклениус po raz pierwszy zwrócił uwagę na psychologię jako naukę o duszy. Ale nauka o tej nauce, takiej jej postaci, jak ludzie ją postrzegają w czasach współczesnych, psychologia otrzymała od naukowca O. Касмана.

Profesjonalne wakacje

 • W Rosji dzień psychologa wziąć liczyć 22 listopada. To święto nie jest oficjalnym, ale to właśnie w ten dzień po raz pierwszy doszło do zjazdu psychologów.
 • Na Ukrainie to święto obchodzone 23 kwietnia. Znany psycholog Jean Пиаже przewidział, co to w xxi wieku psychologia będzie główną nauką. Jak możemy obserwować, jego przepowiednia już się spełnia.

Rodzaje zawodu

Zawód składa się z wielu rozdziałów i odmian. Przyjrzyjmy się więcej…

Pierwszy rozdział – praca socjalna psychologów i praca w systemie edukacji:

 • Szkolne, psycholodzy
 • Praktyczne psychologowie w instytucjach
 • Психологметодисты
 • Психологпрофконсультанты w szkole
 • Wykładowca psychologii w szkole wyższej
 • Społeczne psycholodzy
 • Psychologowie psychologicznych wielu
 • Rodzinne psychologów-konsultantów

Druga część – psychologowie w opiece zdrowotnej:

 • Kliniczne нейропсихологи
 • Psychologowie w szpitalu psychiatrycznym
 • Dzieci нейропсихологи
 • Psycholodzy-konsultanci usługi w nagłych wypadkach pomocy psychologicznej
 • Psychoanalitycy
 • Psycholodzy-игротерапевты

Trzeci rozdział – psychologowie w organizacjach produkcyjnych:

 • Psychologowie w lotnictwie cywilnym
 • Эргономисты
 • Wojskowi psycholodzy
 • Kadrowe konsultanci
 • Psycholodzy-eksperci
 • Психодиагносты w zarządzaniu personelem
 • Organizacyjne psycholodzy

Plusy i minusy zawodu

Zawodu nieodłącznym takie plusy:

 • twórczy kierunek pracy;
 • udział w rozwiązywaniu problemów człowieka;
 • pomoc wielu ludziom i szczere podziękowania od nich;
 • rozwój osobisty i rozwój osobisty;
 • korzystanie z profesjonalnych umiejętności w codziennym życiu;
 • возможность познать и изменить себя, и своё отношение к внешним обстоятельствам;
 • dobry zarobek;
 • swoja klientele;
 • możliwość pracy nie tylko na pracodawcy, ale i samodzielnie.

Jednak, jak i każdy inny ma i minusy:

 • możliwe wypalenie emocjonalne, przecież psycholog ciągle wysłuchuje problemy innych ludzi, przepuszczając je przez siebie;
 • męczy monotonia – siedzący tryb pracy, wieczne narzekanie na życie;
 • dość duża konkurencja..

Wymagania zawodu

Stać się naprawdę dobrym psychologiem może nie wszystkie, przecież to jest bardzo cienka nauka o duszy ludzkiej. Dlatego w tym zawodzie najważniejsze jest to wymóg – to szczera miłość i szacunek do ludzi. Нужно понимать и принимать характер каждого отдельного человека.

Профессионал не должен быть строгим учителем, а наоборот хорошим помощником и другом, даже в самых затруднительных ситуациях. Основная задача – это научить человека справляться с трудностями и сделать устойчивым к любому стрессу.

Психолог должен сделать всё, чтобы человек начал верить в себя, доверять себе, и увидел жизнь в светлых тонах.

Zakres obowiązków

Основные обязательства психолога:

 • planowanie i przeprowadzenie testów dla różnych cech;
 • ocena i interpretacja wyników konsultacji;
 • konsultacje i rozmowy terapeutyczne;
 • wsparcie dla komunikacji z rodziną i bliskimi klientów, albo ich kierowników i pracodawców do wskazówek i zaleceń;
 • przygotowanie naukowo-praktycznych informacji i raportów;
 • udział w zajęciach, które odnoszą się do adaptacji pracowników.

Pracownik musi w odpowiednim czasie doradzać i umieścić w sławę przywódców, w przedsiębiorstwie których pracują, o możliwych problemach i konfliktach, rozwoju społecznym zespołu.

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność psychologów jest:

 • nie wypełniają swoich obowiązków;
 • naruszenia dyscypliny pracy;
 • nieprzestrzeganie nakazu, instrukcje i rozporządzenia.

Uprawnienia psychologa

Psycholog ma prawo do:

 • zapoznanie się z decyzjami kierownictwa;
 • wprowadzanie ofert administracji, które dotyczą tematu poprawy jakości usług i poprawy organizacji pracy;
 • informować przełożonych o wadach w procesie pracy i zaproponować metody ich rozwiązywania;
 • udział w pracach konferencji i innych imprez, odnoszące się do danej branży;
 • żądać od kierowników pomocy w wykonywaniu jego praw i obowiązków zawodowych.

Cechy zawodu

Zawód psychologa, w dzisiejszych czasach, jest w prestiżowej i popularnej. Psychologia – to sztuka komunikacji, zrozumienia, wsparcia i pomocy.

Z pomocy psychologa korzysta coraz większa ilość ludzi, przecież w dzisiejszym świecie jest dość trudne unikać stresu i kryzysu. Dlatego ludzie szukają wsparcia i zrozumienia u specjalistów.

 1. Profesjonalista powinien umieć słuchać, zrozumieć postawę człowieka, jego uczucia i intencje. Historię klienta musi przejść przez siebie, aby zrozumieć wszystkie niuanse i cechy sytuacji. Dopiero po tym można stwierdzić, w jaki sposób lepiej i skuteczniej pomóc człowiekowi. Pomoc wyraża się w tym, co pomaga zobaczyć sytuację, jak gdyby z zewnątrz, pomaga zajrzeć w głąb siebie i znaleźć środki dla przywrócenia sił i wyjścia z sytuacji problemowej.
 2. Psycholog nie może podejmować decyzji za klienta, może go tylko wysłać, pomóc zrozumieć własne potrzeby i pragnienia. Również specjalista może pomóc normalizować stan emocjonalny, i wprowadzić w życie długo oczekiwany harmonię. A to jest ważne. Bo tylko w spokojnej, odpowiednio i pełnym stanie człowiek może podejmować najbardziej właściwe decyzje.

Zawód ciekawy i kreatywny, ale wymaga ciągłego rozwoju i doskonalenia. Tylko szczere pragnienie, aby pomagać ludziom, pragnienie, aby się rozwijać z korzyścią dla siebie i innych, pomaga specjalistom osiągnąć dobrych wyników.

Profesjonalne umiejętności

Психолог должен знать:

 • возрастные и типологические особенности людей;
 • динамику развития личности в онтогенезе;
 • грамотное соотношение воспитания, обучения и развития;
 • особенности взаимодействия обучаемости и обученности;
 • психологические процессы и явления в отношении, развитии, поведении.

Специалистам необходимо владеть следующими навыками:

 • проведение индивидуальных и групповых консультаций;
 • проведение психологических тестирований и их анализ;
 • составление психологического портрета клиента;
 • работа со взрослыми и подростками;
 • zdolność wysłuchać do końca problemu klienta, zrozumieć ją, poczuć i pomóc mu radzić sobie z nim;
 • udział w szkoleniach, pomoc w ich rozwoju;
 • samoświadomość i samokontrola.

Pracownik powinien się orientować w rodzinnej psychologii, nauczyć się przewidzieć warianty rozwoju wydarzeń, produkować indywidualne, związane z wiekiem lub poradnictwo rodzinne, przestrzegać etykę biznesową.

Cechy osobiste psychologa

Obecność i ilość wymaganych cech – nie jest głównym kryterium efektywnej pracy. Najważniejsze – to profesjonalne umiejętności. Sami specjaliści doszli do opinii, co naprawdę profesjonalista potrzebne:

 1. Prawdziwe zainteresowanie i szacunek do człowieka jako osoby.
 2. Muszą szczerze interesować się budową wewnętrznego świata człowieka.
 3. Mieć pragnienie, aby zrozumieć wszystkie zawiłości ludzkiej psychiki.

Pytanie, jak funkcjonuje człowiek, musi stać na pierwszym miejscu. Ale interes się nie rozwija: albo istnieje już, albo go po prostu nie ma.

Zanim zostać psychologiem, musisz odpowiedzieć sobie szczerze na następujące pytania:

 • Czy lubisz ludzi?
 • Towarzyskie, czy?
 • Готовы ли вы слушать целыми днями проблемы людей?
 • Готовы ли вы им помогать?
 • Выдержите ли вы?

Следующим важным качеством для психологов является толерантность. Оно основывается на терпимости к другим, принятии разнообразных человеческих проявлений без агрессии и раздражения. Данное качество немного больше реально можно развить, однако если оно уже присуще, то будет проще во много раз.

Быть гибким и открытым для изменений – довольно важно для данных специалистов. Лёгкая адаптация к разным условиям, умение признавать свои ошибки, быстрая смена поведения – это основные признаки настоящих профессионалов.

Без наличия чувствительности, специалист не сможет вникнуть в проблему клиента в полной мере. Он не сможет почувствовать его боль, переживание, настроение и понять его потребности. Поэтому данное качество необходимо стараться развивать в себе любому психологу.

Также данные специалисты должны уметь ясно выражать свои мысли, уметь слышать и понимать другого, i, oczywiście, справляться с собственными эмоциями.

Пригодятся психологу непременно: наблюдательность, tolerancja, odpowiedzialność, креативность и оптимизм.

Карьера психотерапевта

Карьерный рост специалиста зависит от его самоконтроля и постоянного самосовершенствования. Просто окончив высшее учреждение, психолог ещё не может считаться настоящим профессионалам. Лишь посредством постоянных практик, тренингов, семинаров, методов повышения квалификации специалист добиться профессиональных успехов.

Когда специалист будет иметь драгоценный опыт за плечами, будет владеть многими современными практиками, то он станет довольно популярным среди клиентов. А этот факт даст ему возможность отрыть свой собственный бизнес и заниматься частной практикой психологии.

Успешных психотерапевтов часто приглашают на работу или просто выступить на телевидение, на радио, в крупные издательства, тем самым поднимая их уровень значимости в глазах аудитории. А это способствует ещё большему продвижению по карьерной лестнице, в итоге они оказываются на пике карьере.

Miejsca pracy

Психоаналитики востребованы во многих учреждениях. На работу приглашают:

 • школы;
 • дошкольные учреждения;
 • училища;
 • поликлиники, больницы;
 • образовательные учреждения;
 • частные компании;
 • профилактории, детские центры.

На работу можно устроиться в кадровую службу: там помощь будет очень кстати. Именно от работы психолога, который тесно контактирует и подбирает сотрудников, зависит процесс и эффективность работы предприятия.

 • Знания психолога также помогут и в рекламном бизнесе, в политике, юриспруденции.
 • Сам специалист может заняться научным и прикладным исследованием в своей области.

Psycholog, который накопил опыт и имеет достаточное количество клиентов, может попробовать заняться частной практикой: может открыть свой кабинет, либо заниматься частной практикой на дому, и использовать её, как дополнительный заработок.

Zarobki

Работа профессионального психолога часто высокооплачиваемая. Заработная плата зависит от того где работает специалист и какие обязанности он выполняет.

 • Диапазон зарплаты данных специалистов в основном варьируется от 100 do 700 dolarów.
 • В крупных городах и столицах их заработок может начинаться от 200 dolarów do 1000 dolarów.

Дополнительный заработок психолог может получить посредством онлайн–сеансов, онлайн-консультаций, создания сайтов, полезных тренингов и форумов.

Самый высокий заработок у психологов, которые занимаются частной практикой. В этом случае их заработная плата зависит от количества потока клиентов и времени проводимых консультаций.

Edukacja (как стать психологом)

Чтобы работать психологом, необходимо окончить высшее учебное заведение по следующим специальностям:

 • Psychologia,
 • Конфликтология,
 • Клиническая психология,
 • Клиническая психология

Часто даже заочного отделения бывает недостаточно, поэтому учиться всё же лучше на очной форме обучения. Можно пройти и дополнительные курсы по психологии, но они служат лишь как дополнение основному образованию.

Чтобы стать хорошим профессиональным психологом, не достаточно просто получить высшее образование! Необходимо каждый день развиваться, изучать новые методики, современные приёмы. Регулярно посещать тренинги, семинары и курсы повышения квалификации. Не зря же говорят: нет предела совершенству.

Humoru nigdy nie zaszkodzi, ale i охарактеризует zawód z drugiej strony medalu:

Рейтинг автора
Autor artykułu
Александр Юрьевич
Директор кадрового агентства
Написано статей
266
Добавить комментарий