Jak myślicie: Co musi być w cv lub obok niego?
 • Add your answer

Работа инспектора многоплановая, имеющая множество должностей, которые сильно отличаются друг от друга, к ним стоит отнести основные направленности:

 • Инспектор налогового управления – государственное лицо, установленное высшим органом власти с целью сбора налогов с физических и юридических рабочих лиц.
 • Инспектор кредитного отдела – рабочий, занимающийся оформлением кредитов. На нём ответственность за первичный анализ надёжности и платёжеспособности клиента, а также за возможный потенциальный риск.
 • Инспектор безопасности – специалист на предприятии или в организации отвечающий за соблюдение и проведение установленных правил безопасности.
 • Инспектор по кадрам – производит учёт личного дела каждого члена предприятия.

Вакансия инспектора многогранная и подойдёт для большинства людей, обладающих соответственными личными качествами, среди которых:

 • opiekę,
 • память,
 • odpowiedzialność,
 • życzliwość,
 • умение вести и поддерживать разговор.

Wzór gotowego cv

Na stanowisko inspektora ds. kadr

Zdjęcie w cv

Nazwisko Imię Drugie Imię

 • Data urodzenia:
 • Stan cywilny:
 • Adres domowy:
 • Telefon kontaktowy:
 • E. Poczta:

Celem

Zająć stanowisko inspektora ds. kadr

 • 10-letnie doświadczenie w pracy z kadrą.
 • Moje credo – "Kadry decydują o wszystkim!".
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Osiągnięcia i umiejętności

 • Znajomość prawnych i regulacyjnych w zakresie pracy.
 • Opracowanie działań w celu zmniejszenia rotacji pracowników.
 • Znajomość psychologii relacji.
 • Własna baza kandydatów na oferty pracy.
 • Właściwy ustna i pisemna mowa.

Edukacja

200_ – 200_ rr. Instytut biznesu i prawa. Wydział prawa. Правоведение. Dyplom specjalisty.

Dodatkowe wykształcenie

200_ g. Курс «Психология взаимоотношений в трудовом коллективе». Instytut psychologii i psychoanalizy.
200_ g. Курс рекрутера. Centrum szkolenia firma szkoleniowa. Wydany certyfikat.
200_ g. Курс 1С «Предприятие».

Doświadczenie w pracy

200_ – 200_ rr. Hurtownia. Inspektor działu kadr.

 • Zatrudnienie.
 • Zwolnienie.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Dobór personelu.
 • Opracowanie opisów stanowisk.
 • Praca z funduszem.
 • Praca z военкоматом.

Cechy osobiste i cechy charakteru

 • Śledzę nowości w ustawodawstwie pracy.
 • Prowadzę zdrowy tryb życia.
 • Umiem pracować z ludźmi.
 • Mi nieodłącznym takie cechy jak wrażliwość, wrażliwość, opiekę, odpowiedzialność, pracowitość.

Dodatkowe informacje

 • Pewny użytkownik KOMPUTERA.
 • Znajomość techniki pracy biurowej.
 • Znajomość konkretnych programów komputerowych (1Z, Działu personalnego).
 • Nałogów nie mam.

Znajomość języków obcych: polski, ukraiński, angielski(swobodnie).

Przykłady składania cv

Для устройства на работу нужно: уметь работать за ПК и иметь высшее edukacja.

Pobierz cv inspektora działu kadr

12345 (22 ocen, średnia: 5.00 z 5)