У вас есть свой вопрос?
Задайте любой вопрос и наши эксперты ответят вам в кротчайшие сроки!
2 865 довольных клиентов
Столько человек уже получили консультацию и помощь
26 профессиональных специалистов
Работают в штате нашей редакции и отвечают на вопросы посетителей

Cv księgowego

Cv księgowego
Autor artykułu
Александр Филатов
Время на чтение: 8 min.
Jak myślicie: Co musi być w cv lub obok niego?
 • Add your answer
Мнение эксперта
Наталья Молчанова
Менеджер по подбору персонала
Главный бухгалтер держит на себе всю ответственность за составление финансовых и налоговых отчётов, планирует ход работы, организацию труда и деятельность бухгалтерии.

Księgowyв сферах экономических и финансовых считается одной из najbardziej poszukiwanych zawodów. Funkcje księgowego wiele:

 • ведение всей документации касательно расчета и выплаты зарплат,
 • начисление всех окладов и премий для рабочих и сотрудников,
 • подсчет все налоговых расходов,
 • подсчет стоимости производства выпускаемой продукции.

Должность требует квалифицированной подготовки, знания тонкостей финансового законодательства страны и налоговой системы. Właściwy księgowy wie jak zminimalizować podatki, i jest obrońcą przedsiębiorstwa od zewnętrznych sprawdzających organizacji.

Jak zwykle, большая компания нанимает несколько профессионалов, каждый из которых занимается одним бухгалтерским делом:

 1. Первый – начисляет зарплаты и работает с кассой, а это обязанности бухгалтера по заработной плате.
 2. Второй – с купюрами, а именно производит получение и хранение всех денежных средств, а это труд бухгалтера кассира.
 3. Третий – ведёт учёт производимой продукции.

Księgowy może realizować się, специализируясь в таких областях профессиональной деятельности как: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, ekonomiczny ewidencji, bankowy rejestr, audytorska działalność, ubezpieczenie.

Jak sporządzić cv księgowego

 • Zdjęcieфотография для бухгалтера не будет лишней. Вы же хотите вызвать к себе доверие работодателя (przecież Ci będzie miał dostęp do wszystkich instrumentów finansowych i do informacji poufnych, stanowiącą tajemnicę handlową przedsiębiorstwa). Zdjęcie musi być świeże. Nie jest dozwolone wyciąć obraz z grupowego zdjęcia.
 • Dane osobowe – muszą być zgodne z prawdą, krótko i dostępne.
 • Celem – udowodnij pracodawcy, co – jest to najlepszy wybór, co Ty wiesz swoje i staniesz się niezastąpionym pracownikiem.
 • Doświadczenie w pracy – wymień swoje obowiązki funkcyjne, stanowiska, poszczególne zlecenia, które Trzeba było wykonać, jakie nabyli umiejętności.
 • Edukacjaукажите свое edukacja, napisz o możliwych грамотах, certyfikatów, wymień kursy i szkolenia, na których studiowali, знание языков, programów komputerowych.
 • Osiągnięcia – opisz nam Swoje osiągnięcia na poprzednich miejscach pracy, wskazując przy tym uzyskany efekt (optymalizacja jakiejkolwiek pracy, opracowanie i wdrożenie nowych metod, procesów biznesowych, doskonałe wyniki kontroli i rewizji, minimalizacja podatków i kosztów).

Должностные обязанности бухгалтера для резюме

 • Asystent księgowego выполняет все требования главного специалиста, который ведёт бухгалтерский учёт корпорации.
 • В обязанности бюджетного бухгалтера входит начисление зарплат работникам и распределение всего бюджета компании.
 • Деятельность бухгалтера бюджетного учреждения это: контроль доходов и расходов, разделение между кассовыми и фактическими расходами, учёт статей бюджетной квалификации и своевременный выход на казначейскую политику выполнения бюджетов.
 • Бухгалтер по расчетам обязан выдавать все денежные сумы своим подотчетным лицам, своевременно на первичную документацию осуществлять контроль, придерживаться кассовой дисциплины, следить за задолженностями и проверять правильность заполнения сотрудниками организации своих отчётов.
 • Бухгалтер калькулятор – рассчитывает стоимость одной единицы производимого товара.
 • Заместитель главного бухгалтера – проводит общение с партнёрами, согласовав с главным бухгалтером, предоставляет информацию о состоянии расходов, ведёт учёт расходов, оперативно производит подсчёт полученных денежных средств.
 • В задачи бухгалтера экономиста входит: планировка и проведение бухгалтерского учёта, подсчёт финансов и любых материальных ценностей. Главной его обязанностью является улучшение деятельности и работоспособности фирмы.

Zadaniem księgowego – kształtowanie pamięci informacji o stanie spraw, ustalanie wyniku finansowego od dokonywanych transakcji i prowadzenie sprawozdawczości według wskaźników finansowych do podejmowania decyzji zarządczych.

Co należy poszukujących pracy

 • wyższe specjalne wykształcenie ekonomiczne;
 • znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, stale podnosić kwalifikacje;
 • znajomość przepisów i aktów prawnych w zakresie rachunkowości, a w zakresie opodatkowania, stale monitorować wszystkie zmiany i innowacje;
 • znajomość technologii konkretnego sektora gospodarki, w której kandydat zamierza zająć stanowisko;
 • znajomość praw ekonomicznych, statystyki, finansów;
 • znajomość konkretnych programów komputerowych;
 • znajomość techniki pracy biurowej.

Cechy osobiste księgowego

 • budzi zaufanie pracodawcy (zdolność do przechowywania poufnych informacji i tajemnic handlowych);
 • znajomość etyki biznesu (próbkowanie z kontrolerami i kontroli organizacji);
 • zdolność z самопроверке i samokontroli (każdy błąd brzemienny stratą i sankcjami);
 • wysoka odpowiedzialność (tworzenie wiarygodnych informacji);
 • samoorganizacja (zaliczenie sprawozdań w terminie);
 • operatywność (tworzenie informacji dla decyzji zarządczych);
 • logika (kształtowanie przewód);
 • uczciwość, odporność na stres, dobra pamięć, umiejętność pracy z dużą ilością informacji, wytrwałość, skrupulatne.

Wzór gotowego cv

Na stanowisko księgowego

Cv księgowego

Nazwisko Imię Drugie Imię

 • Data urodzenia:
 • Stan cywilny:
 • Adres domowy:
 • Telefon kontaktowy:
 • E. Poczta:


Celem: занять вакансию бухгалтер

 • Dyplomowany specjalista z 7-mio letnim doświadczeniem prowadzenia sprawozdawczości finansowej i trzy lata pracy w branży produkcyjnej księgowości.
 • Znajomość systemów księgowych, prawa ekonomii, bazy opodatkowania, aktów prawnych rachunkowości, państwowych i międzynarodowych standardów rachunkowości.
 • Mam zalecenia.

Osiągnięcia i umiejętności

Doświadczenie w pracy z:

 1. Paradox,
 2. Dvase,
 3. Lotus 1,2,3,4,
 4. Fifa systems,
 5. 1S. 8 “Księgowość”,
 6. M. F. Doc,
 7. Excel,
 8. Klient-Bank,
 9. MEDOC i innych pakietów oprogramowania.

Edukacja

2000-2005 rr. Металлургическая академия. Wydział ekonomii. Rachunkowość i audyt.

Dyplom z wyróżnieniem. Podczas praktyki produkcyjnej pracowała w OAO Спецстрой księgowym-материалистом, gdzie zdobyła praktyczne doświadczenie w rachunkowości podstawowych materiałów i prowadzenia sprawozdawczości.

2012 g. Заочно поступила а аспирантуру металлургической академии. Ekonomia i zarządzanie.

Dodatkowe wykształcenie

2011 g. Kursy 1C.8 “Księgowość”

2012 g. Seminarium “Międzynarodowe standardy rachunkowości”. Moskwa

Roczne warsztaty i seminaria dla opodatkowaniu.

Doświadczenie w pracy

2009-2015 rr. SP. z o. o. “Tekstylia Suite”. Główny księgowy.

 • Prowadzenie rachunkowości zarządczej.
 • Rozliczenia z wierzycielami i dłużnikami.
 • Kształtowanie się kosztów i wydatków przedsiębiorstwa.
 • Wyciąg rachunków i faktur.

2005-2008 rr. Handlowo-produkcyjna firma. Księgowy.

 • Obliczanie wynagrodzenia.
 • Rozliczenie z kontrahentami.
 • Prowadzenie sprawozdawczości.
 • Praca z podstawowych dokumentów.

Cechy osobiste i cechy charakteru

 • prowadzę zdrowy tryb życia (uprawiam sport),
 • самообучаемость (stale śledzę zmiany ustawodawczej bazy opodatkowania w zakresie rachunkowości),
 • towarzyska (umiejętności pracy z klientami oraz praca w zespole),
 • operatywność (prowadzenie rachunkowości zarządczej).

Dodatkowe informacje

 • Zaawansowany użytkownik KOMPUTERA.
 • Znajomość biurowych urządzeń biurowych

Znajomość języków obcych: biegle rosyjskim, ukraińskim, angielski.

Przykłady cv

Составить правильное резюме для устройства на работу не сложно, даже если вы без опыта работы. Важно правильно себя позиционировать: быть готовым пройти стажировку, начать осваивать профессию с низов. Устроиться можно в банк или другую коммерческую организацию.

Pobierz cv księgowego

Рейтинг автора
Autor artykułu
Александр Филатов
Директор кадрового агентства
Написано статей
189
Добавить комментарий