У вас есть свой вопрос?
Задайте любой вопрос и наши эксперты ответят вам в кротчайшие сроки!
2 865 довольных клиентов
Столько человек уже получили консультацию и помощь
26 профессиональных специалистов
Работают в штате нашей редакции и отвечают на вопросы посетителей

Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych

Edukacji dla niepełnosprawnych dzieci, a także dla dzieci niepełnosprawnych jest ważnym czynnikiem w ich udanej socjalizacji i życia społecznego. Uzyskanie zawodu – to ważne pytanie i jeden z najbardziej skutecznych sposobów samorealizacji, dlatego doradztwo zawodowe niepełnosprawnych dzieci jest najważniejszym zadaniem polityki państwa.

Oczywiście, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych wymaga specjalnego opracowania i ma wiele swoich cech, które zawierają specjalne metody diagnostyki predyspozycji zawodowych, a także interesów człowieka, i, biorąc pod uwagę szczególnych ograniczeń dotyczących stanu zdrowia.

Specyfika poradnictwa zawodowego dla niepełnosprawnych dzieci

Zanim zajmować профориентацией dzieci niepełnosprawnych zdrowia, należy w pierwszej kolejności zbadać specyfikę ich chorób. Przecież największa trudność w orientacji na zawód wśród osób niepełnosprawnych składa się niejednorodności składu tych grup.

Dzieci z zaburzeniami słuchu.

Należy odróżnić ubytek słuchu i głuchota. Jeśli w pierwszym przypadku jest trwałe obniżenie słuchu o różnym stopniu, to głuchota jest najbardziej ostry stopień jego uszkodzenia.

Dzieci z zaburzeniami widzenia

Doradztwo zawodowe dzieci niedowidzących może odbywać się zarówno wśród dzieci niewidomych (ostrość wzroku od zera do 4%) i niedowidzących.

Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy mogą być konsekwencją psychofizycznych nieprawidłowości o różnym stopniu nasilenia. Przy tym u takich dzieci jest normalny słuch, a także mają normalny rozwój w zakresie inteligencji. Właśnie tym dzieci z taką diagnozą różnią się od młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Najczęstsze zaburzenia to porażeniem mózgowym. Choroba rdzenia kręgowego jest wtórne zaburzenia ODA. Przy tym dzieci z ODA cierpią na zaburzenia tempa ruchów, koordynacji.

Opóźnienie rozwoju psychicznego

Do CRA odnoszą dzieci, u których w zwolnionym tempie rozwój psychiczny i stosunkowo odporna niedojrzałość emocjonalną i wolicjonalną sfery.

Upośledzenie umysłowe

Młodzież z upośledzeniem umysłowym, niestety, mają nieodwracalne zaburzenia rozwoju w zakresie psychiki. Przede wszystkim, to zaburzenia intelektualne na tle niewydolności ośrodkowego układu NERWOWEGO.

Autyzm

Jest to specjalny typ wśród zaburzeń rozwoju psychicznego. Istotą choroby w tym, że dziecko traci zdolność do rozwoju umiejętności społecznych, a także środków komunikacji.

Główne zadania doradztwa zawodowego dla dzieci z HIA

 • Rozwój umiejętności pracy, a także zatrudnienia cech.
 • Rozszerzenie ścian samopoznania.
 • Zapewnienie dostępnej informacji o zawodach, ich znaczenie, funkcjach i sposobach przygotowania zawodowego.
 • Kształtowanie zabudowy do pracy, a także na pozytywne nastawienie do niego.

Ostatni punkt jest dla dzieci z HIA ma nieco inne znaczenie, niż dla zdrowego człowieka. Труд для ребенка с физическими ограничениями заключается, как в производительной сфере, так и в бытовой. Czyli, to codzienną pracę, samoobsługowa, sport i inne ważne rodzaje pracy, które są dla dzieci z HIA pewne trudności. I aby takie dziecko mógł się dobrze czuć w społeczeństwie, w pierwszej kolejności musi być utworzony pozytywne nastawienie do pracy we wszelkich jego formach i przejawach.

Etapy poradnictwa zawodowego osób, u których istnieje kalectwo

Zwężenie ramek do wyboru zawodu.

Aby odsłonić pole do wyboru przyszłego zawodu dziecka z niepełnosprawnością, należy przeprowadzić dokładną analizę jego zdrowia, a także zapoznać się z zaleceniami lekarza. Należy wziąć pod uwagę wszystkie wskazania i przeciwwskazania.

Identyfikacja preferencji

Aby określić najbardziej preferowane zawody dla dziecka z HIA istnieją specjalne techniki, którymi w żadnym wypadku nie wolno lekceważyć.

Zapoznanie się z zawodów

Zapoznanie dzieci z zawodów zalecane przez профессиографического analizy, a także profesjonalnych prób. W rezultacie, należy sporządzić listę możliwych opcji ze względu na randki i analizy różnych rodzajów działalności zawodowej.

 • Określenie najważniejszych cech dla zawodu.
 • Dobór rodzaju szkolenia dla osób niepełnosprawnych.

Na tym etapie należy wybrać najbardziej skuteczne sposoby przygotowania zawodowego, a także edukacji zgodnie z odniesienia.

 1. Osobisty profesjonalny plan pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zbudowanie takiego planu opiera się na takich punktach, jak ścieżki edukacji, rodzaje pracy zawodowej i określenie podstawowych niezbędnych kroków na drodze do celu.

 • Określenie możliwości zatrudnienia.
 • Obowiązkowe dodatkowe porady lekarza w związku z wybraną działalnością zawodową.

Formy działania dla realizacji programu doradztwa zawodowego osób z HIA

 1. Aby zrealizować zadanie edukowania i informowania dzieci niepełnosprawnych, należy organizować takie imprezy, jak specjalistyczne gry, wystawy, dni otwartych drzwi. Istnieje wiele innych sposobów, aby zapoznać się z zawodów w szkole, które są uważane za standardowe i wykonywane są z roku na rok. Na przykład, targi zawodów, prezentacji, spotkania ze specjalistami. Pomimo pozornej banał, właśnie takie imprezy pozwalają głębiej zapoznać się z treścią pracy, zaocznie ocenić swoją przydatność do określonego rodzaju działalności i określić, jakich cech może być za mało.
 2. Diagnostyka. Aby odszukać odpowiednich skłonności do tego, czy innego rodzaju pracy, należy przeprowadzić takie rodzaje pracy, jak ankiety, rozmowy, testy, doradztwo indywidualnie lub w grupach. Ale przy tym, wybierając sposób i zawartość materiału do diagnostyki, należy wziąć pod uwagę poziom rozwoju i zdrowia dzieci.
 3. Rozwój umiejętności i zdolności. Do tego celu doskonale nadają się психотехнические ćwiczenia, różne szkolenia, gry, konsultacje.

Funkcje poradnictwa zawodowego dzieci niepełnosprawnych

Główną cechą dzieci z różnymi fizycznymi i psychologicznymi niepełnosprawnością jest przewaga indywidualnej konsultacji nad grupowej. Takie dzieci wymagają ściśle indywidualne i osobowość zorientowanego podejścia.

Również nie mniej ważnym elementem aktywnej kariery jest pragnienie samego nastolatka konsultować. Dlatego wcisnąć i budzą pragnienie, aby wziąć odpowiedzialność za przyszłość zawodowa, a także uzyskać pomoc specjalisty – jest najważniejszym warunkiem kariery.

Co jeszcze dotycząca skuteczności, to bardzo ważną rolę należy zwrócić się do rodziców osób z HIA. Dlatego przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć z doradztwa zawodowego powinno być nie tylko z dziećmi, ale również i z ich rodzicami. W oparciu o indywidualnej pracy z rodzicami dzieci leży uzyskanie informacji o rodzinie, nastrój w niej. Specjalista powinien wiedzieć, jakie stanowisko realizują rodzice, jak one wpływają na rozwój dziecka (dać im niezbędnych wskazówek). Szczególnie przydatna jest organizacja wspólnej pracy, w której rodzice zgłaszają swoje umiejętności pracy.

Właściwy wybór zawodu dla dzieci z HIA

В соответствии с особенностями различных отклонений можно предоставить список подходящих и неподходящих профессий для деток с различными видами заболеваний:

Doradztwo zawodowe niewidomych

Dla dzieci z problemami wzroku mogą być takie zawody (jeśli pozwala na to, istniejący poziom widzenia): ślusarz, naprawa samochodów, sprzedawca, operator ferm. Przy tym są przeciwwskazane pracy ze znacznymi obciążeniami fizycznymi, w zapylonych pomieszczeniach. Również nie nadają się do zawodu, gdzie człowiek musi długo przebywać w pozycji pochylonej.

Zawody dla dzieci z problemami słuchu

Idealne spokojne zawodu, nie wymagają szczególnego kontaktu z ludźmi: krawcowa, rysownik, kwiaciarnia, fotograf itp. Należy zauważyć, co dziś osób z problemami słuchu i mowy, może również pracować jako kasjerka.

Problemy układu mięśniowo-szkieletowego

Z takimi problemami człowiek nie może tam pracować, gdzie wymagane jest długotrwałe przebywanie na nogach, również praca u ruchomych mechanizmów lub na wysokości. Przy tym, если проблемы с опорно-двигательным аппаратом затронули только нижнюю часть тела, mogą być takie zawody, jak monter układów lub телеграфист.

Problemy układu nerwowego

Osób z zaburzenia ośrodkowego układu NERWOWEGO nie jest zalecane, aby tam pracować, gdzie obserwuje się psycho-emocjonalne napięcie. Czyli, hałaśliwych miejscach o podwyższonej wibracji, w niekorzystnym klimacie. Także w żadnym wypadku nie można wybierać zawód, gdzie człowiek będzie kontaktować się z toksycznymi substancjami, szczególnie z нейропаралитическим wpływem.

Na koniec można podsumować

 • Głównym czynników doradztwa zawodowego dzieci niepełnosprawnych jest rejestr wszystkich cech ich odchyleń. Do tego specjalista powinien być dobrze zaznajomiony z problemem i historii medycznej dziecka.
 • Rodzice i rodzina odgrywa kluczową rolę w wyborze zawodu, w samostanowieniu i adaptacji dziecka w społeczeństwie. Dlatego muszą być one dostarczone do procesu.
 • Профориентационная praca z dziećmi z HIA powinna mieć bardziej osobisty charakter, niż grupy.
Добавить комментарий